Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy działający pod adresem www.sursumcorda24.com, prowadzonym przez Susrum Corda Księgarnia im. Jana Pawła II z siedzibą: ul. Rynek Łazarski 1, 60-731, NIP 7790015872, Regon 632046470 .

 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email: sklep@sursumcorda24.comlub telefonicznie 723769303, 508143167

 3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

 4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 5. Rejestracja na witrynie www.sursumcorda24.com jest jednoczesna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie informacji o użytkowniku przez Księgarnię Sursum Corda w Poznaniu z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29. 08. 1997 r.

 6. Dane osobowe klientów są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.

 7. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia za pomocą formularza na stronie sklepu i przyjęcia go przez sklep internetowy.

 8. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sursumcorda24.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów na stronie internetowej nie obejmują kosztów przesyłki.

 

II. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.sursumcorda24.com. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, w którego treści należy wpisać dane adresowe.

 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailowo i przesyłane na skrzynkę zamawiającego

 4. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu już przyjętym do realizacji, o ile nie nastąpiła jego wysyłka. W tym celu należy skontaktować się z pracownikami sklepu.

III. Termin realizacji i wysyłka

 1. Termin realizacji zamówienia jest wysyłany w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia

 2. Realizacja zamówienia następuje zawsze w dni robocze:
  a) natychmiast po przyjęciu zamówienia – w przypadku odbioru osobistego
  b) po wpłynięciu płatności na konto sklepu w przypadku przedpłaty na nasz rachunek bankowy.

 3. W przypadku, gdy termin realizacji przypada na dzień wolny od pracy – wysyłka następuje pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym

 4. Obowiązują koszty wysyłki znajdujące się na tej stronie.

 5. Standardowe wysyłki realizowane są tylko na terenie Polski. Ewentualną wysyłkę poza granicę Polski uzgadniamy  poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę kuriera, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

IV. Płatności

 1. W sklepie obowiązują poniższe formy płatności:

a) przelew na konto sklepu: 81 1950 0001 2006 0199 3765 0002
b) gotówką bądź kartą w lokalu Księgarni Sursum Corda, ul. Rynek Łazarski 1 przy odbiorze osobistym

V. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)Użytkownicy naszego Sklepu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, mają prawo do zwrotu zakupionego w naszym sklepie towaru.

 2. Procedura zwrotu towaru:

a) użytkownik chcący odstąpić od umowy proszony jest o wysłanie do nas drogą mailową lub podczas rozmowy telefonicznej, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie wystarczy by zawierało imię i nazwisko Użytkownika oraz sformułowanie iż odstępuje od umowy.

b) po dostarczeniu przesyłki zamawiającemu Użytkownikowi doradzane jest sprawdzenie zgodności odbieranego towaru z zamówieniem oraz jego stanu.

c) koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

d) nie przyjmujemy przesyłek zwracających towar wysyłanych do nas za pobraniem.

e) zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym rachunkiem.

f) w zależności od woli Użytkownika nastąpi zwrot należności na wskazany numer konta bankowego. Należność zostanie zwrócona nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.

 

VI. Reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne bądź inne uszkodzenia należy niezwłocznie przesłać maila z reklamacją na adres sklep@sursumcorda24.com bądź skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 723769303 lub 508143167.
  a). Do przesyłanej wiadomości należy załączyć zdjęcie (lub kilka) wskazujące rodzaj uszkodzeń produktu. Jeśli przesyłka nosi ślady otwierania, bądź uszkodzenia w trakcie transportu – należy przesłać zdjęcie zarówno uszkodzonego opakowania, jak i uszkodzonego produktu.
  b). W przypadku reklamacji telefonicznej – pracownik sklepu wskaże dalszy sposób postępowania

 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni roboczych. Jeśli reklamacja wpłynie do sklepu w dzień wolny od pracy – jej rozpatrzenie przypadnie na pierwszy dzień roboczy po nim następujący i będzie trwać maksymalnie 3 dni robocze.

 3. Decyzja czy wadliwy towar ma zostać zwrócony – pozostaje w gestii pracowników sklepu, przy czym klient wysyła go na własny koszt, które zostaną mu następnie zwrócone po dotarciu przesyłki do magazynu.

 4. Skutkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest:
  a). wymiana na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) inny towar w tej samej bądź zbliżonej cenie (wysyłka na koszt sklepu).
  b). Zwrot równowartości ceny produktu może nastąpić tylko i wyłącznie na wskazane przez klienta konto.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl